Επικοινωνια με την Octo Design

Διοίκηση:
Ευαγγελία Μενδρινού, ιδρύτρια.
Άννα Σαουλίδου, διευθύντρια.

Διεύθυνση:
OCTO GREEK DESIGN LIMITED
Αρ. Μητρώου: 11206765
Kemp House, 160 City Road,
London, EC1V 2NX,
United Kingdom.

Τηλέφωνο:
+30 695 301 1865

Γίνε χορηγός!

Οι Έλληνες σχεδιαστές χρειάζονται την υποστήριξή σας και η Octo Design την σύμπραξη με καταξιωμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν διεθνή εμπορική εμπειρία.

Ας γνωριστούμε!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

deutsche telekom
IBM
azure microsoft
docusign